پاورپونت آماده هانی پات و کاربرد آن در امنیت کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری | درس امنیت شبکه های کامپیوتری

پاورپونت آماده هانی پات و کاربرد آن در امنیت کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری | درس امنیت شبکه های کامپیوتری

40 اسلاید ™تعریف هانی پات
هانی پات ها یک تکنولوژي جدید میباشند که قابلیتهاي فراوانی دارند.هانی پات یکی از ابزارهایی است که متخصصین برای برخورد با هکرها که توسط مدیران شبکه براي شناسایی و به دام انداختن هکرها و نفوذگران استفاده میشود. روشهاي تشخیص مورد استفاده عبارتند از: اکتشاف بر پایه امضا، اکتشاف بر پایه سیاست گذاريهاي سازمان،اکتشاف بر پایه وضعیتهاي غیر عادي و اکتشاف بر پایه تکنیک Honey Pot .

عنوان مطالب

تعریف و شرح واقعی هانی پات

محل قرار گرفتن هانی پات در سیستم کامپیوتري

کاربرد هانی پات در تامین امنیت کامپیوتر و شبکه هاي کامپیوتري و بیان منافع و مضرات آنها و چه ارزشی هائی در امنیت کامپیوتر دارند،

معرفی هانی پات و انواع آن

اهمیت تکنولوژي هانی پات در برقراري امنیت شبکه ها

نحوه گرفتار شدن هکرها در دام متخصصین شبکه


پاورپونت آماده امنیت شبکه های کامپیوتری

پاورپونت آماده هانی پات و کاربرد آن در امنیت کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال