مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


این نوشتار را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات69حجم107/278 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
این نوشتار را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش آموز در یک یا چند موضوع درسی (مثل درک، فهم خواندن یا محاسبه عددی)، چنین پیشرفت هایی توسط آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه-گیری می شود. هم چنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد درکلاس، آن طور که در کار مدرسه ارزیابی می شود دلالت دارد (به نقل از ماهر، 1376).در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفات مشخص می-شود. یکی از این معیارها، معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر، مشخص کرن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. مثلاً در ریاضی یا علوم شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است (دودانگه، 1376).


اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد. این ملاک ها مسائل و مشکلات تشخیص را به دنبال خواهد داشت مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که براساس ترکیب چندین نمره به دست می آید. کاربرد نمره های بدست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور بدست آوردن معدل نمرات کلاس مساله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمراتی است که از دوره ها و رشته تحصیلی متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش آموزان می-توانند سطوح متفاوتی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند (پالسون ، 1994؛ رضائی نسب 1389).


به نظر می رسد که پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت تحصیلی به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی، پیش بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد. به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه خاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره، تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می کند. از طریق انتخاب یک مقیاس معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد را در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد. ولی زمانی که «معدل کلاسی عمومی» به کار برده می شود امکان پی گیری پیشرفت فرد در حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می باشد (همان منبع).


فهرست مطالب

تعریف نظری و مفهومی پیشرفت تحصیلیتعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلیچارچوب نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

1-7-4- پیشرفت تحصیلی: 1
2-7- تعریف عملیاتی متغیرها 1
2-2-10- پیشرفت تحصیلی 20
2-2-10-1- تعریف پیشرفت تحصیلی 20
2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی 20
2-2-10-3- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی 22
2-2-10-4- خانواده و پیشرفت تحصیلی 24
2-2-10-5- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی 27
2-2-10-6- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی 27
2-2-10-7- اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی 28
2-2-10-8- رابطه خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی 28
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش 29
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 29
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 39


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ادبیات نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چارچوب نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال