فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات49
حجم60/77 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی می باشد. این نمونه فصل دوم فرسودگی شغلی می تواند یک ساختار کامل در مورد یک متغیر را برای فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت باشد.

تعاريف مختلف فرسودگي شغلي:
 • هربرت فرويدنبرگر (1975): فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي يا ناكامي مي داند كه به علت از خود گذشتگي فرد، روش زندگي يا ارتباطي كه منجر به وصول نتيجه دلخواه نمي‌شوند، به وجود مي‌آيد.
 • لنگستر (1988): فرسودگي شغلي را انطباق ناموثر با تنيدگي بيان مي كند.
 • اولويچ و برادسكي (1980): اين پديده را به صورت فقدان پيشرونده معنويت ها، انرژي ، اهداف فردي و به عنوان نتيجه اي از شرايط سخت شغلي توصيف كرده اند.

 • حسني در پژوهشي تحت عنوان " بررسي ميزان فرسودگي شغلي معلمان زن رياضي و هنر دبيرستانهاي عادي شهر تهران" نشان داد كه هيچ يك از فرضيه هاي وي از لحاظ آماري معنادار نبودند و از لحاظ آماري نمونه مورد مطالعه فرسودگي شغلي نداشتند مبني بر اينكه بين ميزان فرسودگي شغلي معلمان رياضي و هنر در ابعاد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و احساس موفقيت فردي تفاوت معناداري وجود نداشت.بين ميزان فرسودگي شغلي معلمان زن متاهل و مجرد رياضي و هنر درهمين سه بعد تفاوت معناداري وجود نداشت.بين ميزان فرسودگي شغلي معلمان رياضي و هنري در سه بعد فرسودگي شغلي به لحاظ رابطه رشته تحصيلي با رشته مورد تدريس تفاوت معناداري وجود نداشت، همچنين به لحاظ سابقه كار، منطقه مورد تدريس، فاصله محل كار .


  فهرست مطالب
  ـ تعاريف نظري 2
  فرسودگي شغلي: 3
  مرحله تجربي: 5
  تعاريف مختلف فرسودگي شغلي: 9
  نشانه هاي فرسودگي شغلي: 11
  1) تحريك پذيري فزاينده 14
  ابعاد فرسودگي شغلي: 15
  1-خستگي عاطفي: 15
  2-مسخ شخصيتي وبدبيني: 16
  3-احساس بي فايده بودن وناکارآمدي : 16
  دلايل فرسودگي شغلي: 17
  الف) عوامل محيطي: 17
  1) ويژگيهاي شغلي: 17
  2) ويژگيهاي سازماني: 18
  3- ويژگيهاي حرفه اي: 18
  ب) عوامل فردي: 20
  1) ويژگيهاي جمعيت شناختي 20
  2) ويژگيهاي شخصيتي 21
  3) گرايشات شغلي 22
  رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي: 22
  رويكرد تبادلي چرنيس 23
  رويكرد روانشناختي- اجتماعي 24
  مدلهاي فرسودگي شغلي: 25
  ب) مدل منابع- نيازهاي شغلي: 27
  كاهش فرسودگي شغلي: 28
  راهبردها و تغييرات فردي: 29
  راهبردها و تغييرات سازماني: 29
  جدول (2ـ2) روشهاي مقابله با فرسودگي شغلي توسط موس ويلنبگر 30
  پيشينه پژوهش در ایران
  پيشينه پژوهش در جهان: 37


  فهرست منابع: 44


  "

  مبانی نظری فرسودگی شغلی

  دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی

  پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

  دانلود پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی

  پیشینه داخلی فرسودگی شغلی

  پیشینه خارجی فرسودگی شغلی

  پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

  پیشینه نظری فرسودگی شغلی

  فصل دوم پایان نامه فرسودگی شغلی

  فصل دوم پایان نامه ارشد مدیریت

  مقاله

  پاورپوینت

  فایل فلش

  کارآموزی

  گزارش تخصصی

  کارورزی

  اقدام پژوهی

  درس پژوهی

  جزوه

  خلاصه

  نمونه سوال