معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران

معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران


هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات133حجم150/758 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر در فقه شیعه و قوانین ایران می باشد.از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم.

گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.

1-2- پرسشهای تحقیق

1- اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران چیست؟2- مستندات و حکم معامله مسلمان با کافر چیست؟3- نظرات فقهای امامیه درباره معامله مسلمان با کافر چیست؟

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- فصل اول: کلیات 4
1-1- بیان مسئله 4
1-2- پرسشهای تحقیق 4
1-3- فرضیه های تحقیق 4
1-4- سوابق تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-6- روش گردآوری اطلاعات 5
1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 5
1-8- روش کار 5
1-9- ابزار گردآوری اطلاعات 5
1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات 5


فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام
2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام 7
2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات 7
2-1-1- تعریف معامله در لغت 7
2-1-2- معنی کفر 7
2-1-3- معنی حق و حقوق 8
2-1-4- معنی روابط اقتصادی 9
2-1-5- معنی لغوی مال 9
2-1-6- معنی اصطلاحی مال 10
2-1-7- معنی لغوی ربا 11

2-2- بخش دوم:مباحث عام 12
2-2-1- اقسام کافر 12
2-2-1-1- مشرک 13
2-2-1-2- اهل کتاب 13
2-2-1-2-1- کفار ذمی 14
2-2-1-2-2- کفار حربی 14
2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد 15
2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند 15
2-2-1-2-5- مرتد 16
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار 17
2-2-3- رابطه مال و ملک 18
2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله 19
2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام 20


فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران 23
3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر 26
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر 26
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر 26
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر 27
3-1-5- قرض مسلمان با کافر 28
3-1-6- استثناها 28
3-1-6-1- موارد استثناها 35
3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران 35
3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر 38
3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر 40
3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر 42
3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران 45
3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار 47


3-2- بخش دوم:مستندات 50
3-2-1- آیات 50
3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء 50
3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده 50
3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه 51
3-2-2- روایات 51
3-2-3- سیره معصومان 53


3-3- بخش سوم: دیدگاهها 54
3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی 54
3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه 55
3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور 57
3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل 60
3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر) 62


3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق 81
3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران 81


فصل چهارم: نتیجه گیری
4- فصل چهارم: نتیجه گیری 87
منابع 91
چکیده انگلیسی 95


"

معامله با کافر در قران

پایان نامه معامله مسلمان با کافر

کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران

معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه

معامله مسلمان با کافر از دیدگاه حقوق ایران

اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال