تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر

تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر


دانلود پایان نامه رشته روانشناسی


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی *ضمیمه شدن پرسشنامه اضطراب سنج كتل بصورت رایگان:) مقدمه مهمترین عاملی كه بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است كه جهت كنترل این عارضه باید موارد و یا گزینه هایی را در زندگی وارد كنیم كه در مكتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد به نظر فروید اضطراب به عنوان یك تكانه من است یعنسی به همان صورت كه اگر بدن دچار زخم و التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشكل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود و اضطراب هم علت محسوب می شود و هم معلول یعنی علت بیماری از ناراحتیهای روانی اضطراب است ، همچنین هر گاه شخص با یك مسله و مشكل روانی مواجه گردد كه موجب كه موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب می كند فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم كرده است الف : اضطراب واقعی و هنگامی كه تجربه می شود و اضطراب نوروتیك زمانی بروز می كند كه تكانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع كنترلهای من و ظهور رفتارهایی كه منجر به تنبیه وی خواهد گردید می شوند و اضطراب اخلاقی وقتی ظاهر می شود كه فرد عملی بر خلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد كه انجام بدهد به همین دلیل احساس گناه می كند ساختمان شخصیت هر فرد دارای سه قسمت است كه نهاد قسمتی از شخصیت است كه زیست شناسی فطری را شامل می شود و تابعه اصل لذت جویی است . نهاد همواره به دنبال كسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداكثر لذت برسد كه توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیباییهای زندگی می تواند جزء همین اصل لذت جویی باشد كه خود این مساله باعث كاهش اضطراب در افراد می شود در حالی كه من تابع اصل واقعیت است و كوششهای آن در جهت رسیدن به لذت توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواستها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می كند وقتی كه شخص با مسئله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراك می كند درباره ان فكر می كند و نسبت به آن عمل می كند به عبارت دیگر من هر فرد داننده ، كوشنده ، تصمیم گیرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . كه اساس عملكردهای من پیش فرضهای است كه فرد درباره خود و دنیای خود می سازد ( حسین آزاد – انتشارات بعثت ) . کلمات کلیدی:اضطراببیماریهای روانیكاهش اضطراب با موسیقی فهرست مطالبفصل اول – کلیات تحقیقمقدمهبیان مسالهسوال مسئلهاهداف تحقیقاهمیت و ضرورت تحقیقفرضیه تحقیقمتغیرهای تحقیقتعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم فصل دوم – پیشینه تحقیقاضطرابیادگیری اضطراب1- محبت ( پاداش ) – خشم ( تنبیه ) به مقدار مساوی2- محبت ( پاداش ) بدون تنبیه3- خشم ( تنبیه ) بدون پاداش4- محبت ( پاداش ) کم – خشم ( تنبیه ) زیاد5- محبت ( پاداش ) زیاد – خشم ( تنبیه ) کماضطراب سرکوب کننده استاضطرابدستگاه روانیرشد روان جنسینابهنجاریها و اختلالات روانیاختلالات اضطرابیاضطراب تعمیم یافتهاضطراب رعبیفوبیهانز کوچولو ( مورد مشهودی از فوبی )وسواس فکری و عملیعلل اختلالات اضطرابیدیدگاه زیست شناختی2- دیدگاه روان پویایی3- دیدگاه رفتار گرایی4- دیدگاه شناختی5-دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودینظریه نئوفرویدیها درباره اضطرابآدلر و روان شناسی فردیکارل یونگ و روان شناسی تحلیلیاریک فرامهینز کاهوت فصل سوم – روش تحقیقجامعه مورد مطالعهحجم نمونهروش نمونه گیریابزار اندازه گیری در تحقیق حاضرروش آماری مربوط به فرضیه هاروش تحقیق فصل چهارم – یافته ها وتجزیه وتحلیل داده هامقدمهجدول 1-4 نمرات آزمودنیها از گزینه بله آزمون در اضطراب و تاثیر موسیقی بر روی آن و فراوانی و درصد فراوانی این آزمونجدول 2-4 فراوانیهای مورد انتظار مشاهده شده در رابطه با تاثیر موسیقی پاپ بر کاهش اضطرابنمودار ترسیم کاهش اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به خصوص رشته مدیریت صنعتی در سال 85-83فصل پنجم – بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمنابع
"

اضطراب

بیماریهای روانی

كاهش اضطراب با موسیقی

تاثیر موسیقی در كاهش اضطراب

تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر

دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال