بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

بخش اول :

. 1. روند تحولات اقتصاد كلان و چالش های پیش روی

1. 2. روند تحولات بخش صنعت در ایران

1. 2. 1. سطح كلان1. 2. 2. سطح خرد

1. 3. تجربة توسعة صنعتی در جهان

1. 4. تجربة سیاستگذاری صنعتی در كشور

منا بع :

بررسی روند تحولات اقتصادی صنعتی ایران و جهان

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال