تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار آباکوس

تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار آباکوس

تحلیل اجزاء محدود خرپای دوبعدی

با توجه به زمان بسیار زیاد تحلیل در مدل‌های سه‌بعدی، مدل‌های دوبعدی می‌تواند در کاربرد مناسب خودش بسیار دقیق و مقرون به‌صرفه باشد.

المان Truss(Bar) می‌تواند برای هندسه مذکور دقیقا نتایج تنش و تغییر مکان را با تعدد کمتری المان حل نمایید. المان Truss عضوی است دو نیرویی که نیروها فقط در گره‌های آن اعمال شده و این گره‌ها تنها دارای درجه آزادی انتقالی می‌باشد. این المان‌ها فقط دارای مقاومت محوری می‌باشد. دراین المان‌ها فقط گره‌ها نیرو را انتقال می‌دهند و لذا المان‌های Truss مقاومت خمشی و برشی از خود نشان نمی‌دهند. در واقع المان‌های Truss اعضایی سازه‌ای هستند که فقط نیروی محوری را انتقال داده و لنگر خمشی و برشی را انتقال نمی‌دهند.

اهداف آموزش: با مطالعه این آموزش، اصول تحلیل استاتیکی در آباکوس را فرا خواهید گرفت. ترسیم هندسه خرپا با استفاده از المان Wire، تعریف سطح مقطع، ایجاد حلگر استاتیکی و اعمال شرایط مرزی در آباکوس که از پرکاربردترین مفاهیمی است که پس از مطالعه این آموزش بر آن در زمینه‌ی تحلیل خرپای دوبعدی با استفاده از المان Truss فرا خواهید گرفت.

در این آموزش موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

مدلسازی و شبیه سازی اباکوس با المان های سیمی

مش بندی المان های سیمی

نحوه اعمال متریال و سطح مقطع به المان های wire

اعمال بارگذاری و شرایط مرزی

چگونگی ایجاد حل مسائل در آباکوس

خروجی تصویر (کانتور ها)

خروجی های گرهی

نمونه ای از خروجی های این پروژه را در زیر مشاهده می کنید

لازم به ذکر است فایل های مربوط به اباکوس نیز به همراه اموزش ارائه شده و می توانید از آن استفاده نمایید.

تحلیل خرپا

خرپا

آباکوس

تحلیل آباکوس

شبیه سازی خرپای

خرپای دوبعدی

2D truss

Truss analysis

Abaqus

تحلیل مکانیکی

شبیه سازی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال