پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

آیین‌نامه‌ ایمنی‌ كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار آیین‌نامه‌ ایمنی‌ كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار
به تفكیك فصل این‌ آیین‌نامه‌ مشتمل‌ بر 68 ماده‌ و 2 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوین‌ و در چهارصد و پنجاه‌ و یكمین‌ جلسه‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ مورخ‌ سه‌شنبه‌ 6/12/53 به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ است‌ و قابل‌ اجرا است‌.
ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شورای عالی حفاظت فنی به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغییر یافته است. آیین‌نامه‌ ایمنی‌ كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار فصل‌ اول‌ - كلیات‌ فصل‌ دوم‌ - ابزار و لوازم‌ ایمنی‌ فصل‌ سوم‌ - تجهیزات‌ مكانیك‌ فصل‌ چهارم‌ - برقراری‌ اتصال‌ زمین‌ تجهیزات‌ و خطوط‌ برای‌ حفاظت‌ افراد فصل‌ پنجم‌ - خطوط‌ هوایی‌ مقدمه‌
نظریه‌ اینكه‌ احتیاج‌ صنایع‌ و تأسیسات‌ دیگر (مانند بیمارستانها و غیره‌) به‌ استفاده‌ از نیروی‌ برق مط‌مئن‌ و مداوم‌ روزافزون‌ بوده‌ و قطع‌ برق‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ایجاد خسارات‌ مالی‌ و خطرات‌ جانی‌ شود، لذا اصلاحات‌ و تغییرات‌ باید الزاماً بر روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق دار نیز عملی‌ گردد هدف‌ از تدوین‌ این‌ آیین‌نامه‌ بیان‌ مقررات‌ و شرایطی‌ است‌ كه‌ در صورت‌ پیروی‌ از آن‌ انجام‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌ تغییر و تبدیل‌ و اصلاح‌وتعمیر برروی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق دار توأم‌ با ایمنی‌ افراد امكان‌پذیر باشد. ماده‌ 1: انجام‌ هرگونه‌-تبدیل‌-اصلاح‌ و تغییر بر روی‌ خطوط‌ با تجهیزات‌ برق دار هنگامی‌ مجاز خواهدبود كه آن‌ خطوط‌وتجهیزات‌ برای‌انجام‌ كار به‌ صورت‌ برق دار مناسب‌ باشند.
ماده‌ 2: انجام‌ تغییرات‌ در خطوط‌ و تجهیزات‌ موجود برای‌ مطابقت‌ آنها با مفاد این‌ آیین‌نامه‌ به‌ منظور كار به‌ صورت‌ برق دار فقط‌ در مواردی‌ لازم‌ خواهد بود كه‌ انجام‌ كارهای‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 1 به‌ جز تعمیرات‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شود.
ماده‌ 3: مقررات‌ ذكر شده‌ در این‌ آیین‌نامه‌ حداقل‌ شرایط‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ حفاظت‌ و ایمنی‌ كار می‌باشد. لذا ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد كاركنان‌ مقررات‌ دیگری‌ را علاوه‌ بر مقررات‌ ذكر شده‌ در این‌ آیین‌نامه‌ (به‌ شرطی‌ با آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد) جهت‌ تأمین‌ ایمنی‌ بیشتر مراعات‌ نمایند.
انجام‌ بازرسی‌ها و آزمونهای‌ اولیه‌ و تعیین‌ شرایط‌ موجود
ماده‌ 4: قبل‌ از انجام‌ هر نوع‌ كار باید شرایط‌ موجود از طریق‌ انجام‌ بازرسی‌ها یا آزمونهای‌ لازم‌ تعیین‌ گردد.
تعیین‌ شرایط‌ موجود ذكر شده‌ در بالا شامل‌ تعیین‌ مشخصات‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق دار و وضعیت‌ پایه‌ها - محل‌ استقرار و مدارها و تجهیزات‌ مربوط‌ به‌ خطوط‌ نیرو و كلیه‌ سرویسهای‌ ارتباطات‌ و سایر عوامل‌ می‌باشد. فصل‌ اول‌ - كلیات‌ آیین‌نامه‌ ایمنی‌ كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار ماده‌ 5: خطوط‌ و تجهیزات‌ نیرو تا هنگامی‌ كه‌ از طریق‌ آزمونهای‌ لازم‌ یا طریق‌ مناسب‌ دیگری‌ بی‌برق‌ تشخیص‌ داده‌ نشوند برق دار تلقی‌ خواهند شد.
ماده‌ 6: قبل‌ از انجام‌ هر نوع‌ كاری‌ بر روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ یا در مجاورت‌ آنها ولتاژ كار باید مشخص‌ شود.
فواصل‌ مجاز
ماده‌ 7: هیچكس‌ مجاز نخواهد بود بدون‌ استفاده‌ از ابزار عایق‌ مناسب‌ با قسمت‌های‌ برق دار تماس‌ حاصل‌ نموده‌ و یا از اندازه‌ ذكر شده‌ در جدول‌ شماره‌ 1 به‌ قسمت‌های‌ برق دار نزدیك‌تر شود مگر در یكی‌ از موارد زیر:
الف‌ - افراد نسبت‌ به‌ قسمت‌های‌ برق دار عایق‌ شده‌ یا در برابر آنها محافظت‌ شده‌ باشند.
تبصره‌: دستكش‌ یا دستكش‌ آستین‌ دار یا وسایل‌ حفاظتی‌ دیگر كه‌ مناسب‌ ولتاژ مورد نظر باشد به‌ عنوان‌ وسیله‌ عایق‌ كردن‌ مورد قبول‌ می‌باشد.
ب‌ - قسمت‌ برق دار نسبت‌ به‌ افراد یا هر نوع‌ جسم‌ هادی‌ دیگری‌ كه‌ ولتاژ آن‌ با ولتاژ قسمت‌ برق دار مورد بحث‌ فرق‌ دارد عایق‌ و یا محافظت‌ شده‌ باشد.
ج‌ - افراد نظیر مواقعی‌ كه‌ برای‌ كار كردن‌ با دست‌ لخت‌ آماده‌ شده‌اند نسبت‌ به‌ دیگر اجسام‌ هادی‌ عایق‌ شده‌ یا از آنها جدا بوده‌ یا نسبت‌ به‌ آنها حفاظت‌ شده‌ باشند.
ماده‌ 8: حداقل‌ فواصل‌ مجاز كار با حداقل‌ فواصل‌ مجاز كار با پرش كه‌ در جدول‌ شماره‌ 1 ذكر شده‌ است‌ باید دقیقاً رعایت‌ شود. حداقل‌ فاصله‌ كار با پرش‌ عایق‌ فاصله‌ ایست‌ كه‌ افراد در موقع‌ در دست‌ داشتن‌ پرش‌ و یا لوازم‌ عایق‌ مشابه‌ و انجام‌ كاری‌ روی‌ خط‌ یا تجهیزات‌ برق دار با آن‌ پیدا می‌كنند. آیین‌نامه‌ ایمنی‌ كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار فصل‌ اول‌ - كلیات‌ ماده‌ 9: از ابزار تكیه‌گاه‌ و نگهدار هادی‌ها مانند پرشهای‌ گیره‌ای‌[1] و كشش[2] و تكیه‌گاه‌ مقره‌های‌ كششی‌[3] بشرطی‌ می‌توان‌ استفاده‌ نموده‌ ...

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

دانلود پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

بررسی آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت جامع و کامل آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

کاملترین پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

پکیج پاورپوینت آیین نامه‌ ایمنی كار روی‌ خطوط‌ و تجهیزات‌ برق‌ دار

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال