دانلود تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص

دانلود تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 41 صفحه

فـصـل ســوم روشـهای كنتـرل چـاه ـ روشهای كنترل چاه آرمانی ترین هدف در كنترل فوران ، كشتن چاه و تحت كنترل در آوردن آن می باشد .
در این راستا روشهای كنترل چاه اعضای گروه حفاری را قادر می سازد تا : 1ـ سیال جریان یافته را از چاه خارج كنند .
2ـ چاه را از سیال جدید با وزن متناسب با گرادیان فشار سازند پر كنند.
مهمترین روشهای كنترل چاه : 1ـ روش حفار Driller’s Method 2ـ روش انتظار و وزن Wait – and – Weight method 3ـ روش تلفیقی Concurrent Method 4ـ روش حجم سنجی Volumetric Method 5ـ روش كشتن از بالا Top – kill Method 6 ـ روش چوك بسته Low choke Method می باشند كه از سه روش اول بیشتر استفاده می شود.
با وجود اختلاف در سه روش فوق از چندین لحاظ به هم شبیه هستند بعنوان مثال در هر سه روش باید مقدار فشار روی ته چاه در خلال عملیات ثابت بماند.
ثابت نگه داشتن فشار ته چاه توسط تغییر در كاهنده انجام می شود.
در هر سه روش پس از خاموش كردن پمپ باید چوك را كاملا" باز كرده و وضعیت چاه را مورد بررسی قرار داد و در هر سه مورد فشار نهایی گردش كل پس از جابجایی كامل كل برابر خواهند بود.
در هر سه روش فوق پس از بستن چاه فشار های بسته لوله حفاری و جداری را پس از تثبیت خوانده و ثبت می نمایند.
KRP نیز پس از شروع به پمپ كردن كل و كاهش فشار، یادداشت می شود.
پس از وقوع فوران، فشار بستة لوله های حفاری با فشار جریان كشتن چاه KRP جمع شده و مقدار فشار گردش اولیه بدست می آید.
در خلال كشتن چاه مقدار فشار روی ته چاه توسط ثابت نگه داشتن پمپاژ و نیز استفاده از چوك بدون تغییر خواهد ماند .
برگه های كشتن چاه Well-Control Worksheet برای كلیه روشها جهت داشتن اطلاعاتی نظیر ، KRP SICP SIDPP ، عمق چاه ، وضعیت جداری و سایر اطلاعات مورد نیاز مفید است.
اساسی ترین اختلاف بین سه روش بالا زمان راندن گل جدید به درون ساق حفاری است.
در روش حفار گل بریده توسط گل اولیه بیرون ریخته شده و سپس گل جدید (وزن بیشتر ) به درون چاه پمپ می شود (دو روش ).
در روش انتظار و وزن گل بریده شده توسط گل جدید جابجا می شود (یك گردش گل ) و در روش تلفیقی ابتدا گل قیمتی رانده شده و هر لحظه ای كه گل جدید آماده شده آن را پمپ می كنند.
( مرحله به مرحله ) روش حفاری Driller’s Method روش حفار پایه واساس كنترل چاه در بسیاری از عملیات حفاری است .
چون فن آوری بكار رفته در آن در سایر روشهای كنترل چاه مشترك می باشد.
مراحل روش حفار موارد زیر مراحل پله به پله روش حفار را در كنترل چاه نشان می دهند.
1ـ پس از وقوع جریان چاه توسط افراد مسئول بسته می شود.
2ـ مقدار Sidpp و Sickp و افزایش سطح مخازن را یادداشت كنید.
3ـ برگه كشتن چاه را در صورت نیاز پر كنید ( شكل ـ16) 4ـ جهت شروع پمپاژ، چوك را باز كرده ، و به آرامی پمپ را روشن كنید تا مقدار گردش گل به سطح جریان كشتن برسد (Kill Rate).
سپس توسط چوك دستی مقدار فشار بسته جداری را ثابت نگه دارید.
با این عمل فشار وارده بر ته چاه یكنواخت خواهد ماند.
5ـ هر گاه جریان پمپ به حد سرعت كشتن چاه Kill – Rate Speed رسید، فشار سنج لو

دانلود روشهای كنترل چاه 41 ص

تحقیق روشهای كنترل چاه 41 ص

مقاله روشهای كنترل چاه 41 ص

روشهای كنترل چاه 41 ص

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال