فایل پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی

فایل پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی

تاریخچه و اهمیت مشاوره شغلی در دنیا دوره های مختلف تاریخی با تحولات مشاوره شغلی همگام می باشد
دوره شکار و شبانی
دوره کشاورزی
دوره فئودالیزم
دوره صنعتی
دوره فراصنعتی (ارتباطات اطلاعات)

...

فایل پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش و مشاوره شغلی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال