گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

گزارش كارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

در 28 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

برخی از استانداردهای تابلوها 2

تعاریف تابلو ها 4

شرایط كار عادی 6

اطلاعات و لوح ویژگیها 9

اینترلاكها 10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها 12

علائم به كار رفته 13

كات اوت فیوز – برقگیر 19

سكسیونر قابل قطع زیر بار 20

تابلوی ان – اف 21

باردهی ترانسفورماتور 22

تنظیم ولتاژ 26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت 30

روشهای خشك كردن ترانسها 35

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

تابلو باید ساخت كارخانه و مطابق استاندارد های ملی یا بین المللی معتبر باشد .
برخی از استاندارد تابلوهای «قدرت و فرمان » فشار قوی و ضعیف

تعاریف :

1- تابلو تمام بسته : عبارتست از مجموعه سوار شده در شركت كه تمام جوانب آن ، جزء سطح نصب كه ممكن است باز باشد به نحوی بسته باشد ، كه حداقل درجه حفاظت IP20 داشته باشد .

2- تابلو تمام بسته ایستاده : منظور تابلویی كه دسترسی برای فرمان ، تعویض فیوز و لوازم ، اتصال سر كابل و سیم و غیره كلاً از طرف جلو تابلو پذیر باشد و شامل یك یا چند سلول می باشد .

3- تابلو ایستاده دسترسی از پشت : عبارت است از تابلویی كه وسایل اندازه گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها از سمت جلو تابلو انجام می شود ، ولی دسترسی برای تعویض وسایل و اتصال كابلها و … از پشت تابلو امكانپذیر است .

ابعاد تابلو :

حداكثر ابعاد تابلوهای فشار ضعیف ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت به قرار زیر است :

تابلو قابل دسترسی از جلو :

ارتفاع : 220 سانت عرض : 90 سانت عمق : 60 سانتی متر

تابلو قابل دسترسی از عقب :

ارتفاع : 220 سانت عرض : 90 سانت عمق 80 سانت

4- تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز :

این نوع تابلو باید از نوع ایستاده و بااسكلت نگهدار از آهن گالوانیزه به فرم نبشی ، ناودانی و سپری و پوشش آن از ورقهای آهن گالوانیزه با ضخامت حداقل 2 میلیمتر یا بیشتر ساخته شود و به نحو مطلوب رنگ آمیزی شود . (پیوست ت ) بدنه این نوع تابلو ها باید به نحوی ساخته شود كه كلیه جوانب آن كاملاً مسدود بوده و فقط از طرف جلو قابل دسترسی باشد .

سقف اینگونه تابلوها دارای شیب دو طرفه با لبه برگردان به طرف داخل باشد و حداقل پنج سانتی متر از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد سقف تابلو باشد .

ساختمان تابلو باید طوری باشد كه دسترسی به كلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو برای فرمان تعمیر ، تعویض ، بدون تداخل با كار قسمتهای دیگر امكان پذیر باشد .

اینگونه تابلو ها بر روی سكوهایی به ارتفاع 20 الی 25 سانتی متر بالاتر از كف نصب می شوند كه در بند 1-2 جلد سوم كتاب استانداردهای توزیع تابلو تحت عنوان نصب و نگهداری تابلو ها آمده است .

ابعاد تابلو :

ابعاد تابلو های توزیع نیرو و روشنایی در محوطه باز به قرار زیر است .

ارتفاع :120 سانتی متر

عرض :بر حسب نیاز

عمق : 40 سانتی متر

قسمت اول:

تعاریف :

1- تابلوهای قدرت و فرمان :

تركیبی از وسایل كلید زنی همراه با تجهیزات كنترلی ، حفاظتی و تنظیم است كه شامل وسایل جنبی ، اتصالات مربوطه ، محفظه ها ، وسازنده های نگهدارنده آنها می باشد .

2- تابلو های قدرت :

تركیبی از وسایل كلید زنی همراه با تجهیزات كنترل ، اندازه گیری ،حفاظت و تنظیم است كه شامل وسایل جنبی …نیز می باشد و اصولاً در ارتباط با تولید ، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الكتریكی بكار می رود .

3- تابلو های فرمان :

مشخصات كلی این نوع تابلو همانند بالاست و اصولاً برای كنترل تجهیزات مصرف كننده انرژی الكتریكی ، بكار می رود .

4- بوشینگ :

ساختاری است كه یك هادی را از میان یك پوشش و یا جداره عبور داده و آنرا نسبت به آنها عایق می كند و شامل متعلقات اتصالات به جداره پوشش نیز می باشد .

5- دمای هوای محیط :

دمای هوای اطراف محفظه خارجی تابلو قدرت یا فرمان است كه تحت شرایط مشخص شده برای تابلو بدست می آید .

6- مدار فرعی :

كلیه قسمتهای هادی یك مجموعه كه در تشكیل مداری برای كنترل ، اندازه گیری ، حفاظت و تنظیم ، و غیره بكار رفته باشد .

7- مقدار اسمی سطح عایق :

به مجموعه مقادیر ولتاژ (با فركانس قدرت و جذبه ) كه ایستادگی عایقی تابلو های قدرت و فرمان را در برابر تنش دی الكتریكی مشخص كند اطلاق می شود .

8- جریان ایستادگی كوتاه مدت :

مقدار موثر جریانی است كه یك مدار تابلوی قدرت یا فرمان در زمان كوتاه مشخص و تحت شرایط تعیین شده می تواند تحمل كند .

9- جریان ایستادگی پیك :

مقدار پیك جریانی است كه مدار تابلو های قدرت و فرمان می تواند تحت شرایط مشخص ، در برابر آن ایستادگی كند .

شرایط كار عادی :

تابلو های قدرت و فرمان با پوشش فلزی طرح شده مطابق این استاندارد ، تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار می گیرند .

باردهی ترانسفورماتور

ابتدا باید گفته شود كه كه مطلوب ترین شرایط برای كار یك ترانس این است كه با تمام ظرفیت تحت سرویس بوده و ایزولاسیون آن نیز نباید از حد مجاز تجاوز ننمایند.

اضافه بار مجاز

عملا منحنی مصرف بار الكتریكی كه در طول شبانه روز غیر یكنواخت بوده و در فاصله زمانی مشخصی مقدار ماكزیمم خود را خواهد داشت .

از طرف دیگر با توجه به این حقیقت كه عمر مفید هر نوع از عایق های الكتریكی پس از جذب میزان معینی حرارت به اتمام می رسد می توان در ماقع پیك بار ترانس را به صورتی تحت اضافه بار قرار داد كه اضافه فساد عایق در این پریود درست به اندازه كمبود فساد آن در زمان مینیمم بار باشد .

تنظیم ولتاژ

تنظیم ولتاژ در شبكه برق به كمك تپ چنجر و یا با كم یا زیاد كردن تعداد دورهای سیم پیچ ترانسفورماتور صورت می گیرد . اغلب ترانسفورماتورهای اصلی شبكه برق مجهز به تپ چنجر چنجر هایی هستند كه زیر بار كار كرده و در طرف فشار قوی ترانس نصب می شوند . این تپ چنجرها در واقع وقتی كه ولتاژ فشار قوی از حد مجاز انحراف پیدا كند با تغییر دادن نسبت ولتاژ طرف فشار ضعیف را در مقدار نامی تثبیت می نمایند . از نطر نوع تپ چنجرها را به دو دسته می توان تقسیم نمود . در نوع اول نسبت تبدیل ترانسفورماتور در حالت قطع كامل از شبكه و به كمك چند حلقه سیم پیچ اضافی تغییر داده شده ودر نوع دوم تغییر نسبت تبدیل در حالت اتصال كامل به شبكه و زیر بار انجام می گیرد .

مثلا در ترانسفورماتورهای كاهنده توزیع برق چهار تپ وجود دارد كه به كمك آن ها می توان نسبت تبدیل ترانسفورماتور را در حالت بی باری و به میزان 5+ 5/2 + 5/2 _ و 5_ درصد مقدار نامی تغییر داد .

تپ چنجر ها معمولا در مخزن جداگانه ای در مجاورت تانك ترانس (به طوری كه از بیرون به صورت یكپارچه دیده می شوند) نصب شده و محور عمل كننده آن ها در بالای ترانس قرار دارد . طبیعی است كه در لحظات تغییر یك تپ به تپ دیگر مدار ترانسفورماتور قطع خواهد شد . برای تثبیت ولتاژ وقتی كه ولتاژ در ترمینال های طرف فشار ضعیف افزایش می یابد باید تعداد دور سیم پیچ فشار قوی را به میزان مناسب كاهش داده و برعكس اگر ولتاژ در طرف فشار ضعیف كاهش یابد باید تعداد دور در طرف فشار قوی را به میزان مناسب افزایش داد .

بیشترین حوادثی كه برای یك ترانس پیش می آید ناشی از عیوبی است كه در سیتم تپ چنجر آن بروز می نماید . این عیوب عمدتا عبارتند از :

گرم كردن و سوختن كنتاكت ها جام كردن محور تپ چنجر شل و لق شدن اتصالات مكانیكی و ضعیف شدن كنتاكت های الكتریكی .

به همین جهت مكانیزم تپ چنجر باید به طور مرتب و دوره ای تحت مراقبت و بازرسی قرار گیرد . در تپ چنجرهای زیر بار معمولا با استفاده از یك زیر بار معمولا با استفاده از یك تپ كمكی مانع قطع مدار جریان در پریود تعویض تپ می شوند كه این عمل كه به كمك سوئیچ مخصوصی در داخل مخزن مخصوص تپ چنجر صورت می گیرد .

مكانیزم تپ چنجر زیر بار ممكن است از طریق تابلوی كنترل مربوطه فرمان داده شده ویا بطور اتوماتیك وتحت كنترل رله های ولتاژی عمل نماید .

گزارش کاراموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

کاراموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

کارورزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

دانلود گزارش کارآموزی تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

شركت تابلوسازی

شركت

تابلوسازی

تابلو برق در شرکت ایران تکنیک

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال