دانلود چگونه دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم را به درس ریاضی علاقه مند و در این درس موفق گردانم

دانلود چگونه دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم را به درس ریاضی علاقه مند و در این درس موفق گردانم

چکیده

درس ریاضی از جمله مهارتهای اساسی است كه در زمرة دروس مهم و بنیادی دردوران تحصیل محسوب مـی شـود . تحقیقـات و مطالعات نشان داده اند كه ارتباط پویایی بین رشد و توسعه جامعه و كاربرد ریاضیات وجود داشته است . حال آنكه وضعیت موجود مادر درس ریاضی حكایت از اُفت بالای تحصیلی در این درس دارد؛ و تعداد قابل ملاحظه ای از د انش آموزان با نمرة پایین و یا با كمك تبصره ها و چندین بار شركت درامتحان به كلاس بالاتر ارتقاء می یابند . در دسترس نبودن آزمونهـای تشخیـصی مناسـب به منظور شناسایی مشكلات و رفع آنها در قالب برنامه ریزیهای درسی جدید این معضل راكماكان به قو ت خود باقی نگاه داشـته است . همچنین واقعیاتی چون عدم رضایت درونی شاگردان از درك مفاهیم پایه ای در درس ریاضی و ناتوانی آنـان در كـاربرد مفاهیم ،آموخته ها و اصول و قواعد ریاضی در زندگی تحصیلی ، شغلی و حتی زندگی روزمره ، بسیارتأثرانگیز است . اثرات پنهـان ناشی از این ناتوانیها عبارت است از تشویق و ترغیب دانش آموزان به یادگیری طوطی وار، از بین رفتن اعتماد بـه نفـس آنـان و ایجاد احساس ناتوانی كه به ندرت می توان با آموزشهای بعدی این اثرات را از بین بـرد بازرگـان ،1374 یكـی از راههـای پیشگیری از مشكلات مذكور، بررسی و شناسایی نقاط قوت وضعف دانش آموزان در درس ریاضی است .

اینجانب حسین کاویانی آموزگار تلفیقی آموزشگاه استثنایی شهید مطهری یک شهرستان نهاوند تلاشم بر این است که در اقدام پژوهی فوق دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی ام را به درس ریاضی علاقه مند نمودم و در این درس موفق گردانم.

مقدمه

با توجه به اینکه به طور کلی حدود 5 در صد از تمامی دانش آموزان سنین مدرسه در هر جامعه ( سنین 6الی 17 سال و یا 7 الی 18 سال )به نحوی دارای اختلالات شنوایی هستند ، تعداد قابل توجهی از این کودکان در مدارس و کلاس های عادی جای گرفته اند . نگاهی به تعداد کل دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا که تحت پوشش رسمی آموزش استثنایی قرار گرفته است بیانگر این حقیقت است که بقیه یا به کلاس های عادی راه یافته اند و یا آنکه اصل درهیچ مدرسه ای عادی یا استثنایی ثبت نام نکرده و از آموزش و پرورش بهره ای نمی برند . لذا معلمان همواره باید با این فرض در کلاسهای خود حضور یابند که به احتمال زیاد در میان شاگردان یک کلاس 50-40 نفری ممکن است شاگرد یا شاگردانی باشند که بسختی می شنوند ( و یا دچار نارسایی های بصری و یا ذهنی هستند و … ) بنابرین ضروری است که معلم کلاس در این زمینه ها با بررسی وارزیابی ساده و کلاسی به حضور احتمالی چنین دانش آموزانی پی برده و به روابط و رفتار وقضاوت خود پیرامون استعداد و ویژگیهای مختلف شاگرد ویا شاگردان حتی الامکان اطمینان حاصل نماید .معلم می بایست به حالات وعلائمی که احتمالا نشانه هایی از اختلال شنوایی در شاگرد است توجه داشته وبدون جهت از قضاوتهای نادرست در مورد شاگرد اجتناب نماید .تاخیر در پاسخ ، تقاضای مکرر از معلم برای تکرار مطالب و گاه بی توجهی و بازیگوشی همواره نمی بایست به عقب ماندگی ذهنی وکندی هوش و یا شیطنت و اخلالگری و … تداعی شود . شاید شاگرد بخوبی نمی شنود و اشکال در همین باشد. در این رابطه از جمله رفتارها و علائم احتمالی اختلال شنوایی عبارتند از :دانش آموز با آنکه صدای معلم برای فضای کلاس مناسب و قابل شنیدن است غالبا از معلم تقاضای تکرار مطالب را می کند و یا از همکلاسی کنار دست خود می پرسد « چی گفت » « چی » و … وقتی می خواهد خوب به مطلبی گوش کند سعی می نماید سرو گوشش را به طرف صحبت کننده بچرخاند و یا دستش را کنار گوشش می گذارد . دانش آموز در صحبت کردن همواره از یک آهنگ مناسب برخوردار نیست ، معمولا بلند و یا آهسته صحبت می کند .دانش اموز گاهی دچار بی علاقگی می شود و در فعالیتهای گروهی و کلاس ، شرکت فعال ندارد .

چگونه دانش آموز

نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم را

به درس ریاضی علاقه مند و

در این درس موفق گردانم

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال