پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی

پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی

دانلود پاورپوینت با موضوع تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای در مهندسی پزشکی،
در قالب ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از پاورپوینت :
تجهيزات چند مرحله اي:
چند مرحله اي :
زمان خودكاري(t) يك نوع ماشين 15دقيقه و زمان تنظيم(L) آن 5و زمان باز كردن(U) قطعه 5 دقيقه مي باشد. كارگر براي بازرسي (I)قطعه تمام شده 2 و براي حركت(T) از يك ماشين به ماشين ديگر 3 دقيقه زمان نياز دارد. لطفا به سئوالات ذيل پاسخ دهيد تعداد ماشين آلاتي كه صرف نظر از بيكاري ماشين و اپراتور به كارگرتخصيص مي يابد چقدر استnتعداد ماشين تخصيص يافته به هر اپراتورmزمان دوره تكرارTcزمان بيكاري اپراتور در دوره تكرارToزمان بيكاري هر ماشين در طي دوره تكرارTmهزينه هر واحد توليد شده بر اساس تخصيص mماشين براي هر اپراتورTc(m)
a=L+U b=I+T
n=(a+t)/(a+b)=(5+5+15)/(5+5+2+3)=1/66
Tc={a+t) اگر m<=n , m(a+b) اگرm>n
اگريك ماشين به يك كارگر اختصاص يابدبا توجه به اينكه زمان عمليات ماشين 25 دقيقه و زمان درگيري اپراتور 15 دقيقه است در نتيجه 10 دقيقه كارگر بيكار خواهد بودوطول دوره تكرار 25 دقيقه خواهد بودTc=10+15
اگرm=2در نظر گرفته شود آنگاه طول دوره برابرm(a+b)=2(10+5)=30خواهد شد وماشين بيكار خواهيم داشت.
To={ (a+t)-m(a+b) اگر m<=n و =0 اگر m>nاگرm=1 باشد آنگاه زمان بيكاري كارگربرابر To=(10+15)-1(10+5)=10 دقيقه و اگر تعداد ماشين بيشتر از يك شود بيكاري كارگر صفر خواهد شد
Tm={m(a+b)-(a+t) اگر m>n و = 0 اگر m<=n
اگرتعداد ماشين براي هر اپراتور برابر 2 در نظر گرفته شود آنگاه زمان بيكاري ماشين در طي دوره تكرار برابر Tm=2(10+5)-(10+15)=5دقيقه خواهد بودو بيكاري اپراتور در طي دوره تكرارصفر خواهد شد
حال اگر هزينه هر نفر ساعت(c1)برابر3تومان وهزينه هر ماشين ساعت (c2)برابر10 تومان براي هر ماشين باشدهزينه هر واحد توليد شده (Tc(m)) بر اساس تخصيص mماشين براي هر اپراتور برابر خواهد شد با
نياز به تجهيزات از طريق نرخ توليد:
Mj=∑[(Pij*Tij)/Cij]

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
تعداد اسلایدها : 35
- قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی
- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.

تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای

پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای

دانلود رایگان پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای

دانلود پاورپوینت تجهیزات تک مرحله ای و چند مرحله ای

دانلود پاورپوینت در مورد تجهیزات تک مرحله ای و چند

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال