توهين به مقدسات اسلام در محدوده مطبوعات

توهين به مقدسات اسلام در محدوده مطبوعات

در قالب وورد و قابل ويرايش
قابل استفاده جهت كار تحقيقي و مقالات تفصيلي
فهرست بندي شده و كاملا مرتب

چكيدهاهانت به مقدسات اسلام، يكي از عناوين مجرمانه است كه درماده513 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك جرم عمومي پيش بيني شده است ومي توان آن را جزء جرايم ديني ومذهبي دانست زيرادرفصل بيان شده كه عموما چهره ديني جرم مورد توجه بوده است ( فصل دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ) امروزه پرونده هاي كيفري فراواني دردادگاه هاي انقلاب ومراجع قضائي، به خصوص دادگاه هايي كه به جرايم سياسي ومطبوعاتي وجرايم ارتكابي روحانيو ن رسيدگي مي كنند مطرح مي گردند كه متهمان آنها با همين عنوان مجرمانه تحت تعقيب قرارمي گيرند اما ابهامات زيادي كه درخصوص احكام اين جرم وجودداردكار را بر دادرسان دشوارد نموده ونياز جدي به تحقيق پيرامون جوانب مختلف آن را مبرهن مي سازد دراين مقاله سعي شده است با تكيه بر روايات ونوشته هاي فقهي، جوانب مختلف جرم اهانت به مقدسات اسلام مورد تحقيق وبررسي قرارگيرد. مسائلي مانند اينكه آيا مقدسات اسلام شامل مقدسات مذاهب مختلف اسلامي است يا اختصاص (ادامه دارد ...)
فهرست مطالبچكيدهفصل اول: کلیات و مفاهیممبحث اول-کلیات و مقدمهگفتار اول-بیان مسالهگفتار دوم-اهمیت تحقیقگفتار سوم-سوالات تحقیقگفتار چهارم-شیوه تحقیقمبحث دوم-پیشینه تاریخی اهانت و مفاهیم مشابه و مصادیق انگفتار اول-پیشینه تاریخیگفتار دوم-مفاهیم مشابه اهانتگفتار سوم-مصادیق اهانتمبحث سوم-عناصر جرم اهانت وتاثیر دین در انگفتار اول-عنصر قانوني گفتار دوم-عنصر معنوي گفتار سوم-دين مرتكب فصل دوم: مجازات مطبوعات و قلمرو جرممبحث اول-طریق مجازات مطبوعات و قلمرو جرم گفتار اول-طریق مجازات مطبوعاتگفتار دوم- قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقى اسلام گفتار سوم-قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه سایر مذاهب اسلامى گفتار چهارم- قلمرو توهین به مقدسات در نظام «کامن لا» مبحث دوم- مجازات توهین به مقدسات از دیدگاه حقوق بشرگفتار اول- نوع مجازات گفتار دوم- اجراى مجازات گفتار سوم: فلسفه جرم انگارى توهین به مقدسات مبحث سوم- تاريخچه و مفهوم جرم مطبوعاتیگفتار اول –تاریخچه جرم مطبوعاتیگفتار دوم-مفهوم جرم مطبوعاتیگفتار سوم-انواع جرائم مطبوعاتي فصل سوم: پرونده های قضاییپرونده های قضایی 1پرونده قضایی 2فصل چهارم: نتیجه گیری و منابعنتيجه گیری منابع و ماخذ

جرايم مطبوعاتي

دانلود كار تحقيقي حقوق

كار تحقيقي حقوق

كار تحقيقي 1

كار تحقيقي 2

كار تحقيقي توهين به مقدسات

توهين به مقدسات در مطبوعات

جرم توهين به مقدسات

توهين به مقدسات از منظر حقوقي

پیشینه تاریخی اهانت و مفاهیم مشابه و مصادیق ان

عناصر جرم

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال