بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت

موضوع :
منطقه اصفهان
بیان مسئله :
جوامع امروزي را جوامع سازماني مي نامند زيرا در اين جوامع انسان ها هر جايي كه زندگي مي كنند و هر كاري كه انجام مي دهند با سازمان هاي مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشي از زندگي روزانه همه مردم را تشكيل داده است.
امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگرانرا به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .
بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .


فهرست:
فصل اول
کلیات پژوهش
موضوع
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهميت انجام پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
نظریه های رضایت شغلی
عوامل موثر بر رضایت شغلی
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی و عملکرد
اندازه گیری رضایت شغلی
تعهد سازمانی
عزت نفس
تعاریف عملیاتی
فصل دوم
ادبیات پژوهش
تعریف عزت نفس
عزت نفس
ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا دارد
ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین دارد
عوامل موثر بر عزت نفس
1.بلوغ
2.تاثیرات بیرونی
نظریات عزت نفس
نظریه راجرز
الف)نياز به توجه مثبت
ب) نياز بهتوجه خود
رضایت شغلی
تلفيق زندگي کاري و خانوادگي
رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلي
عوامل مؤثر در رضایت شغلی
افزایش رضایت شغلی
غنی‌سازی شغلی
مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
زمان کاری شناور
رضایت شغلی در سازمان
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
تاثيررضايتشغليدرموفقيتسازماني
رضايت دروني و رضايت بيروني
رضايت شغلي كاركنان كليد طلايي رضايت مشتريان
نظریات رضایت شغلی
پژوهش های صورت گرفته
فصل سوم
روش پژوهش
روش تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه وروش نمونه گيري
ابزار سنجش
روش تجزيه و تحليل آماري
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل توصیفی
جداول استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه
نتیجه گیری
پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی
پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس
منبعرضایت شغلی کارکنان شرکت نفت

تحقیق در مورد رضایت شغلی

رضایت

شغلی

دانلود تحقیق عزت نفس مدیران

پایان نامه در مورد رضایت شغلی کارمندان شرکت نفت

رضایت شغلی کارمندان شرکت نفت

مدیریت رضایت شغلی

رضایت شغلی مدیران

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال