تحقیق بررسی تاثیر آب و هوا بر عوامل جنگ نوین

تحقیق بررسی تاثیر آب و هوا بر عوامل جنگ نوین

قسمتی از متن :

عملکرد محیطی عوامل شیمیایی به متغیرهای آب و هوایی
مانند دما،باد،پایداری هوا،رطوبت و نزولات جوی بستگی دارد. تاثیر هر یک از
این متغیرها نیز خود وابسته به موقعیت سینوپتیکی منطقه دارد که خود متاثر
از توپوگرافی منطقه،پوشش گیاهی و خاک می باشد.

عوامل شیمیایی در
محیط به شکل های مختلفی مانند بخار،مایع یا ذرات معلق در هوا وجود دارند.
برای درک میزان تاثیر هر عامل بر میدان نبرد و سربازان بایستی از چگونگی
تاثیرگذاری آب و هوا و عوارض زمین بر این عوامل آگاهی داشته باشند. در
ادامه به بررسی خصوصیات اصلی عوامل و اثر گذاری محیط بر آنها می پردازیم.


فهرست مطالب :

فصل اول: عوامل شیمیایی
خصوصیات اصلی عوامل
بخارات
آئروسل
مایعات
پاید اری جوی
انتشار و غلظت بخار
بخارها و آئروسل ها
باد
دما
رطوبت
بارش
عوارض زمین
پوشش سطحی
مایعات
آب و هوا
سرعت باد
پایداری،ارتفاع اختلاط و دما
بارش
عوارض زمین
پوشش گیاهی
خاک
سطوح دیگر

فصل دوم :عوامل دود و آتش زا
مشخصات دود
انتشار
اثرات آب و هوا
عملیات دود
دود عجولانه
دود عمدی یا با برنامه
ملاحظات تاکتیکی
آتش زاها

فصل سوم:عوامل بیولوژیکی و انفجارات هسته ای
عوامل بیولوژیکی
انتشار
اثر آب و هوا
پاید اری هوا
درجه حرارت
رطوبت نسبی
آلاینده ها
پوشش ابر
بارش
تاثیرات زمین
خاک و پوشش گیاهی
زمین خشن و ناهموار
انفجار هسته ای
تشعشعات هسته ای
بارش
سرعت و جهت باد
ابرها و تراکم هوا
شاخ و برگ انبوه
خاک
نوع عملیات
عملیات در آب و هوای سرد
عملیات در کویر
عملیات جنگل
عملیات در کوه
عملیات شهری
انفجار
هوا
شرایط سطحی
توپوگرافی
نوع عملیات
آب و هوای سرد
عملیات جنگل
تابش حرارتی
هوا
عوارض زمین
ارتفاع انفجار
نوع عملیات
عملیات آب و هوای سرد
عملیات کوه
واحدهای اندازه گیری
آب و هوا
عناصر
جو
سرعت و جهت باد
اختلالات جوی
هوا و دمای سطح
رطوبت
نقطه شبنم
ابرها
بارش
پایداری جوی
عوامل
اقلیم شناسی
مکان نگاری
پوشش گیاهی و باد
پوشش گیاهی و دما
خاک
منابع

مشخصات دود

اثرات آب و هوا

آلاینده ها

دانلود تحقیق هواشناسی

پروژه رشته هواشناسی

تاثیر آب و هوا بر عوامل جنگ نوین

جنگ نوین

آئروسل

پایداری جوی

ملاحظات تاکتیکی

عوامل بیولوژیکی

انفجارات هسته ای

نوع عملیات

ارتفاع انفجار

سرعت و جهت بادا

ختلال

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال