شبيه سازي و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی

شبيه سازي و آموزش میکرومتر 15-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلیيک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و
استفاده از خط کش را شبيه سازي مي کند. استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به
تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم
.شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 180

0 درجه ای

شبیه سازی اندازه گیری زاویه سنج 180

0 درجه ای

اندازه گیری Flash Player

آموزش اندازه گیری زاویه سنج 180

0 درجه ای با Flash Player

آموزش اندازه گیری در فلش پلیر

آموزش اندازه گیری در مکانی

اندازه گی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال