شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی با استفاده از Flash Player

يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از میکرومترعمق سنج را شبيه سازي مي کند.استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

شبيه

سازي

و

آموزش

میکرومتر

عمق

سنج

25

0

میلیمتری

با

دقت

0

01

میلی

با

استفاده

از

Flash

Player

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25

0 میلیمتری با دقت 0

01 میلی با استفاده از Flash Player

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال