دانلود مقاله isi با موضوع حمایت از دانش آموزان با مربیگری یا آموزش بسته به پایه آنها نیازهای روانی

دانلود مقاله isi با موضوع حمایت از دانش آموزان با مربیگری یا آموزش بسته به پایه آنها نیازهای روانیدر قالب pdf و در 17 اسلاید،زبان: انگلیسی، شامل:فهرست مطالب:چکیدهمقدمهمروری بر تحقیقات قبلیروش تجزیه و تحلیل مقاله و داده هانتیجه گیریمنابعAbstractIntroductionLiterature reviewMethodResultsReferencesموضوع انگلیسی:Supporting students with coaching

or training depending on their basic

psychological needsچکیده:خلاصه

هدف - این مطالعه با هدف بررسی چگونگی نیازهای اساسی روانشناختی دانشجویان دانشگاه (استقلال،

شایستگی و ارتباط) تعیین می کند که آیا مربیگری یا آموزش برای آنها حمایت بیشتری می کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – فرآیندهای مربیگری زندگی واقعی (N1 5 110) و آموزش (N2 5 176) با

دانش آموزان به عنوان مشتری مورد بررسی قرار گرفتند، نیازهای دانش آموزان قبل از مربیگری/آموزش، نیاز آنها اندازه گیری شد

تحقق پس از مربیگری/آموزش و رضایت آنها و دستیابی به هدف/انگیزه درونی پس از

مربیگری/آموزش.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که دانشجویان دانشگاهی با نیاز به استقلال بالاتر این نیاز را به الف برآورده می کنند

به میزان بیشتری از طریق مربیگری، در حالی که دانشجویان دانشگاهی با نیاز به شایستگی بالاتر این نیاز را داشتند

تا حد زیادی از طریق آموزش محقق می شود.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق – پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه متمرکز بوده و در سال انجام شد

دانشگاه های آلمانی زبان، بنابراین مشخص نیست که تا چه حد یافته ها قابل انتقال به زمینه های دیگر هستند. که در

علاوه بر این، تحقیقات آینده برای مقایسه بیشتر ابزارهای توسعه شخصی، مانند مربیگری یا

مشاوره

پیامدهای عملی - نتایج نشان دهنده ارتباط مناسب ترین ابزار توسعه شخصی است

(کوچینگ یا آموزش) بسته به نیاز دانش آموزان. علاوه بر این، مربیان باید از استقلال حمایت کنند،

در حالی که مربیان باید حامی شایستگی باشند.

اصالت/ارزش - حمایت از دانش‌آموزان با مناسب‌ترین ابزار توسعه شخصی ضروری است

اثربخشی این ابزار بنابراین، ابزار توسعه شخصی مورد استفاده باید منعکس کننده نیازهای دانش آموزان باشد: دانش آموزان

با نیاز به استقلال بالا باید مربیگری دریافت کنند، در حالی که دانش آموزانی که به شایستگی بالایی نیاز دارند باید آموزش ببینند

آموزش دریافت کنند.

کلیدواژه ها مربیگری، آموزش، نیازها، نظریه خودتعیین، برآورده شدن نیاز، رضایت،

دانشجویان دانشگاه

نوع کاغذ مقاله پژوهشی
روانشناسی و علوم تربیتی

مقاله

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال