بررسی انواع رله ها و کاربردهای آنها

بررسی انواع رله ها و کاربردهای آنهارله هاي حفاظت خط1ـ رله ديستانس اوليه ، ساخت آلمان B.B.C داراي سه زون2ـ رله ركلوزتيك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.B.C3ـ رله جريان زياد ، ساخت آلمان B.B.C

رله هاي حفاظتي خط 20c1ـ رله اضافه جريان2ـ رله اتصال زمينضمناً كليه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت مي گردد و در حادثه اي كه درخطهاي خروجي رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت مي گردد .حفاظت توسط رله ها :رله به دستگاهي اطلاق مي گردد كه در اثر تغيير كميتي الكتريكي يا مكانيكي مشخص تحريك گرديده و سبب به كار افتادن دستگاههاي الكتريكي ديگري مي گردد .رلة حفاظتي رله اي است كه بمنظور حفاظت دستگاهها و تجهيزات الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد . رله ها را مي توان ازجهات مختلف دسته بندي نمود يكي از اين جهات كميت مورد كنترل رله مي باشد به اين ترتيب رله ها به انواع زير دسته بندي ميشوند :1ـ رله هاي جرياني ( يعني رله هايي كه جريان را كنترل مي كنند ) مانند رله هاي اضافة جريان ـ ديفرانسيل2ـ رله هاي ولتاژي ( يعني رله هايي كه ولتاژ را كنترل مي كنند ) مانند : رله هاي اضافه ولتاژ ـ افت ولتاژ ـ تنظيم ولتاژ3ـ رله هاي واتمتريك ( يعني رله هايي كه جريان و ولتاژ را به اشكال مختلف كنترل مي كنند )مثل رله هاي كشنال و ديستانس4ـ رله هاي فركانسي ( يعني رله هايي كه فركانس را كنترل مي كنند )5ـ رله هايي كه كميات غير الكتريكي را مثل : گاز فشار و يا حرارت كنترل مي كنند مانند رله هاي : بوخهلتس ، رله اي حرارتي و…رله اضافه جريانساختمان ابتدايي يك رله اضافه جريان ممكن است .عبور جريان از سيم پيچها باعث بحركت در آمدن قسمت هاي متحرك در رله و در نتيجه وصل كنتاكت مربوط به صدور فرمان مي گردد . مي توان از طريق كشش فنر نگهدارنده رله يا از طريق تغيير تعداد دور رسم پيچ تنظيم جريان رله را مي توان تغيير داد . به اين رله ها ، رله هاي اضافه جريان با عملكرد آني يا رله هاي اضافه جريان با عملكرد بدون زمان مي گويند . معمولاً به هنگام وصل مدار ، براي چند لحظه اول جريان زيادي در مدار برقرار مي شود و در چنين شرايطي اگر رله اضافه جرياني كه در صفحه قبل تشريح مدار وجود داشته باشد موجب قطع كليد خواهد شد لذا معمولاً رله ها را به ترتيبي طراحي مي كنند تا هنگام تشخيص اضافه جريان بلافاصله فرمان تريپ ندهد . بلكه بعد از مقداري تأخير ( در حدود چند ثانيه ) فرمان تريپ بدهد . به اين رله ها رله هاي اضافه جريان تأخيري زمان معين مي گويند .در شبكه معمولاً اضافه جريان بام مقادير مختلف اتفاق مي افتد . مثلاً اضافه جريان در حدود 5/1 برابر جريان نامي شايد براي چند لحظه روي شبكه و سيستم قابل تحمل باشد ولي اضافه جريان معادل ده برابر جريان نامي بهتر است كه هر چه سريعتر حذف شود. لذا وجود رله هايي لازم است كه اضافه جريان هاي زياد را خيلي زود و اضافه جريانهاي كم را قدري ديرتر قطع كنند . به اين رله ها ، رله هاي اضافه جريان زمان معكوس مي گويند . يعني رله هايي كه مدت زمان عملكرد شان با مقدار اضافه جريان نسبت عكس دارند . هر چه مقدار اضافه جريان بيشتر باشد زمان عملكرد كوتاهتر مي‌شود. گاهي رله هاي تاخيري را به يك رله بدون زمان نيز مجهز مي كنند .


بررسی انواع رله ها و کاربردهای آنها

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال