بررسي معماري مجازي (با کامپيوتر) و نمونه طراحهاي اين معماري

بررسي معماري مجازي (با کامپيوتر) و نمونه طراحهاي اين معمارياين طرح موزه اي از ستون ها را نمايش مي دهد.يک برنامه کامپيوتري براي ايجاد اين ايده ارايه شده و يک تغيير کد در اين برنامه الگوريتمي مدل سازي نمونه هاي متفاوتي از ستون را ارايه مي دهد.شکل و ماده در اين ايده در اثر وزن خود و ساير نيروهايي که به آن وارد مي شود و غير قابل پيش بيني با قوانين مورفولوژي هستند،تغيير مي کند که اين تغييرات نوعي حالت سياليت را القا مي کند.به گفته طراح اين سياليت در طبيعت نيز جاري است،چين و چروک هاي پوست ما،سطوح گياهان و پوست جانوران،موج هاي دريا و فرم ابرها نمونه هايي از اين کيفيت سيال در طبيعت هستند.تعدادي از اين ستون ها با فلز توسط ميلگو بافکين توليد شده اند.اين طرح که در کامپيوتر قابل استفاده و بهره برداري است مي تواند در يک سايت مناسب نيز اجرا شود.موزه مجازي ستون يک موزه فاقد ديوار و بدون ورودي و خروجي است و هر قسمت آن مي تواند ورودي يا خروجي باشد.موزه اي است با گستره نا محدود.

موزه مجازي گوگنهايم: طراح:گروه آسيمپتوت(هاني رشيد و همسرش ليزاآن)اولين فاز اين موزه که نتيجه سه سال ابتکار عمل آن هاست،راه اندازي شده است.اين موزه در برگيرنده هنرهايي است که در حوزه کامپيوتر خلق شده و رئي اينترنت در معرض ديد عموم قرار گرفته اند.در موزه فضاهايي براي نمايشگاه و يک آرشيو براي معماري ديجيتال نيز در تظر گرفته شده است.به عقيده آسيمپتوت اين موزه،کار جديد و جذاب است چرا که امکانات تکنولوژيکي را با تجارب انسان ها و کارهاي هنري خود آن ها تلفيق کرده است.موزه مجازي گوگنهايم جايگاه تجلي هنر هاي تکنواوژي است.

سالن کنسرت ساراژو طراح:عمارايلويينيدر اين پروژه دو مسئله ايده اصلي طرح را به وجود آورده اند.يکي سايت مفروض طرح که در وسط يک بافت شهري با ويژگي هاي غني قرار دارد و ديگري رابطه عميق آن با موسيقي.
بررسي معماري مجازي (با کامپيوتر) و نمونه طراحهاي اين معماري

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال