پروژه پاورپوینت دانشجویی بتن و بتن آرمه

پروژه پاورپوینت دانشجویی بتن و بتن آرمه

بخشهایی از مطالب پروژه

l2-3-5 کارایی بتن lبتن کارا بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حمل نمود، در قالب مورد نظر ریخت و متراکمlنمود، بدون اینکه در یکنواختی 2 آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود . کارایی بتن بستگی بهlعوامل زیر داشته و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.l1-2-3-5اسلامپ 1lکارایی به میزان اسلامپ و روانی 2 بتن ساخته شده ، بستگی دارد . میزان اسلامپ بر اساس روشlمندرج در استاندارد (دت 505 ) کنترل می شود . پیمانکار موظف است بتن موردنظر را بر اساس اسلامپهای

خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و نقشه های اجرایی تهیه نماید . بتن هایی که به هنگام ریخ تن،اسلامپ شان با مشخصات خواسته شده مطابقت ننماید مردود بوده،

در قالب فایل پاورپوینت

در 22 اسلاید


پروژه

پروژه پاورپوینت

پاورپوینت

معماری

بتن

بتن آرمه

پروژه دانشجویی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال